Klubben

Bærum Golfklubb

Bærum Golfklubb ligger i Lommedalen i naturskjønne omgivelser ca 25 min fra Oslo.

Viktige dokumenter
Klubbens lover
Kjøpsvilkår
Virksomhetsplan 2023
Hederstegn Bærum GK

Årsmøtedokumenter


Bærum Golfklubb kan i dag fremvise et av landets mest komplette golfanlegg. I tillegg til en 18 hulls bane i naturskjønne omgivelser, disponerer klubben også en 9 hulls korthullbane og et eget stort treningsområde med en flott driving range og nærspillsområder. Klubben har en solid medlemsmasse og stor tilfredshet blant medlemmene. 

Klubbens historie
Bærum Golfklubb ble stiftet i 1972 og feiret i 2022 50 år! Klubben holder til på gamle Hellerud gård i Lommedalen som ble overtatt av klubben i forbindelse med etableringen av golfbanen i 1989. Senteret for Bærum Golfklubb, med klubbhus, proshop, kafeteria og treningsområde ligger delvis på de gamle tuftene etter Hellerud Gård. Gården ble drevet helt frem til 1986 og den er svært gammel.

I 2022 vedtok et ekstraordinært årsmøte bygging av nytt simulatorsenter over proshop. Her kan du lese mer om simulatorsenteret.
 

Hellerud Gården
Første gang vi hører om gården er i et gammelt dokument helt tilbake fra 1336. Den store driftsbygningen (låven) er i dag borte, men erstattet av klubben nye klubbhus. Det gamle våningshuset og stabburet er bevart og rehabilitert.

Gården ligger på et flatt berg og fikk derav navnet Hellerud. I 1336, som er første gang man offisielt har hørt om gården, ble navnet skrevet Hellesrud. Rundt 1400 tallet var navnet i noen år skrevet Hellesrudi. På denne tiden (1398) tilhørte gården bispestolen i Oslo.

Hellerud ble bosatt i middelalderen, men lå helt øde etter svartedauen. Det gikk mange år før gården kom i selvstendig drift. I 1650 ble Hellerud oppløst som rydningsplass under gården Burud og lå da under Nesøygodset. I 1663 ble gården solgt til Knud Frandzen som eide stedet i 11 år før han i 1677 solgte det videre til Johan Krefting (Bærums Verk, nå Løvenskiold).

Den første virkelig bruker av Hellerud, som man kjenner til, var Gulbrand Nilsen omkring 1690. I 1694 fikk Guldbrand Christensen Jonsrud kjøpt gården av Anna Krefting (Bærums Verk) og fikk skjøte på gården. I denne perioden var også Jørgen Muserud driver av gården. I 1722 overtok Jon Gulbrandsen gården etter faren. Sønnen hans igjen, Gulbrand Jonsen, solgte gården videre til Peder Ferden fra Ringeriket i 1749. Han eide og drev gården frem til 1775 og solgte den videre til Conrad Clausen (Bærums Verk, nå Løvenskiold). Senere har Hellerud tilhørt Bærums Verk og blitt drevet som leilendingsbruk. I 1801 var Lars Christensen fra Grorud bruker. Sønnen Peder Larsen var leilending der i perioden 1815 til 1835.

I 1890 var gården fortsatt eid av Bærums Verk, men på denne tiden var leilendingen Paul Thoresen (undertegnedes tippoldefar!). Kristian Hellerud, sønn av Paul tok etter hvert over gården etter faren. Kristian drev gården som leilending fra 1924 og frem til sin død i 1942. Han gled på et svaberg, falt i elva og druknet (ved dagens korthullsbane). Etter Kristians død overtok Pål Trulsrud driften i ett år før Asle Nilsen og konen Gudrun tok over og drev gården videre. De drev gården en periode til Bærums Verk Jordbruk selv overtok driften. Gården var da benyttet kun som beiteområde for sauebesetningen til Bærums Verk. Bestanden besto av hele 5000 dyr.

I slutten av 1980 årene ble eiendommen utlagt til golfbane. Bærum Golfklubb kjøpte da ca 30 mål med tunet og alle husene. Bærum kommune kjøpte resten av eiendommen. Bærum Golfklubb leier det resterende området de benytter av kommunen, Løvenskiold og ulike grunneiere.

Bispeveien
Veien gjennom tunet på Hellerud gård blir omtalt som Bispeveien, grunnen til dette er at veien blir beskrevet i biskop Jens Nilssons beretning om visitareisen i 1594. I dag går Pilgrimsleden i Bærum i denne trasseen.

Kilde:
Halstein Trulsrud
Asker og Bærum til 1840

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her