Spill & Turnering

Herreserien

Turneringsbestemmelser gjelder for sesongen 2021. Påmelding til herreserien gjøres via Deltager.no, og påmelding til den enkelte runde gjøres via Golfbox.

Annen informasjon

Resultatarkiv
Hall of fame

Hei alle sammen, og velkommen til en ny og hyggelig golfsesong 2021.
 
Første runde i Herreserien 2021 blir 12.mai!!
 
Startavgiften for Herreserien 2021 er kr. 850,- og gjelder for hele sesongen, samt avslutningsmiddagen.
 
Beløpet må betales her;

https://www.deltager.no/pamelding_herreserien_2021_12052021#init
 
Husk at manglende betaling kan medføre startnekt og/eller diskvalifikasjon av runder.
 
Påmelding til den enkelte runden gjøres her;

https://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7BCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7D&language=1044&#/customer/40/schedule/2021/129
 
Oppfordrer alle til å lese gjennom turneringsbestemmelsene før 6.mai

https://bmgk.no/spill--turnering/herreserien
 
Klassene er uendret, men det er lagt inn en ekstra OOM i begge klassene, dette er eclectic. Det betyr at den beste nettoscoren du har per hull gjennom hele sesongen danner din eclectic score.
 
Vi har 22 tilgjengelige starttider, dette tilsvarer 88 spillere per runde. De som spiller morgenrunde kommer i tillegg.
 
På vegne av Herrekomiteen
//Anders

TURNERINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFORMASJON FOR HERRESERIEN, BÆRUM GOLFKLUBB

 TURNERINGSBESTEMMELSER

 1. Lokale regler
De til en hver tid gjeldende lokale regler for Bærum GK gjelder også for Herreserien. Disse er tilgjengelig på klubbens nettsider (under Banen - link).

Hvis spesielle forhold gjelder, f.eks. ballplassering, vil informasjon om dette være gitt på oppslagstavle ved start (tee 1). Det er spillers ansvar å holde seg orientert om dette.
 
 1. Klasseinndeling
  Hcp ved spillerens første runde i Herreserien bestemmer klasse. Endres ikke i løpet av sesongen. Følgende inndeling gjelder:
  - A-klassen: +8 – 12      (spiller fra 56)
  - B-klassen: 12,1 – 36   (spiller fra 54)
   
 2. Spilleform
  Spillformen for begge klasser er netto slaggolf med fullt hcp.

  Det er en spillform hvor spilleren i utgangspunktet må hulle ut, men hva han enn gjør, eksempelvis unnlater å hulle ut på et hull, blir scoren hullets par ganger 2, pluss 1 (7,9,11). Selv om spilleren ikke huller ut er han m.a.o. ikke diskvalifisert, vel å merke hvis scorekort er riktig utfylt. Motivet for dette er at vi ønsker å ha en turneringsform som er relativt lik en runde med netto score, men hvor man samtidig tar hensyn til tidsaspektet. En spiller som er i alvorlige problemer på et hull kan bare plukke opp og ta maks. score på hullet.

  Hensikten med maks. score er å unngå at spillere bruker veldig mye tid på et hull, og unngå at andre spillere blir unødig påvirket og sinket.

  Husk at det er fortsatt spillerens ansvar at det blir ført riktig antall slag på scorekortet.
   
 3. Resultater/poeng
  Pr. runde deles det ut poeng til halve startfeltet i hver klasse. Hvis det f.eks er 28 startende i en klasse, så får vinneren 14 poeng og deretter 13, 12, 11… 3, 2,1 til totalt 14 spillere. Hvis det f.eks er 19 startende spillere i en klasse, så får vinneren 10 poeng (vi runder opp) og deretter 9,8,7...3,2,1 til totalt 10 spillere.

  Antall poeng for rundeseier i en klasse er minimum 6. Hvis det f.eks bare er 8 startende, så får vinneren 6 poeng og deretter 5, 4, 3 til totalt 4 spillere.

  I Major-turneringene gis det i tillegg bonuspoeng til de 6 beste i hver klasse. Vinneren i hver klasse får 6 bonuspoeng, og de 5 neste plassene får henholdsvis 5,4,3,2,1 bonuspoeng.
   
 4. Påmelding
  Spilleren må selv melde seg på den enkelt runde i GolfBox. Det er åpent for påmelding frem til mandag kl. 18:00, to dager før den enkelte onsdagsrunde. Ved påmelding kan spilleren angi om han ønsker tidlig eller sen starttid og annen info til turneringsleder som setter opp startliste.

  Maks antall påmeldte pr. runde er 72 - førstemann til mølla gjelder.
   
 5. Spill utenfor normal tid (formiddag)
  De som ønsker å spille på formiddagen skal melde dette ved påmelding i GolfBox, senest mandag kl. 18:00. Veldig viktig at dette følges og endringer etter at startlisten er trukket godtas ikke. Om spillere gjør dette, vil runden ikke bli godkjent.

  Unntaket fra dette er Major-runder, hvor spill utenfor normaltid ikke tillates.

  For å sikre lik hull-plassering er tidligste starttid for de som spiller på formiddagen kl. 08:00 (samme dag). I praksis blir dette mellom 08:00 og 08:20, da Senior Herrer starter 08:30. Spill en til to timer før offisiell runde skal unngås. Skal da heller melde seg på ordinær runde med ønske om tidlig start. Turneringsleder kan imidlertid godta unntak fra dette hvis det er spesielle forhold som ligger til grunn for ønsket.

  Spilleren må selv reservere starttid i Golfbox og sørge for at korrekt utfylt og signert scorekort blir lagt i postkassen. Som markør kan det kun benyttes medspiller som selv deltar i herreserien.
   
 6. Spill på banen samme dag
  Det er tillatt å spille på banen samme dag som tellende runde i Herreserien, eks. selskapsrunde eller spill på formiddagen med Senior Herrer.
   
 7. Bytte starttid
  Om noen bytter/endrer starttid fordi de f.eks. ikke har rukket frem i tide pga. kø er dette greit hvis ledig plass eller de avtaler bytte med annen spiller. Det er imidlertid ikke greit at spillere hopper inn i tidligere gruppe enn de opprinnelig er satt opp på helt uten videre. Kan i verste fall medføre at andre spillere blir alene. Videre er det ikke godkjent at spillere som er oppført på startliste finner ut at det er mer ”convenient” å starte litt før. Derfor:

  Om en spiller som er oppført på en rundes startliste går ut før offisiell herrerunde, eller bytter starttid uten at det er godkjent av turneringsleder, vil runden ikke bli godkjent/tellende.
   
 8. Golfbil
  Golfbil eller annet motorisert utstyr som frakter spiller er ikke tillatt uten spesiell godkjenning fra komiteen.
   

ANNEN INFORMASJON

Deltageravgift

Deltageravgiften er på kr. 850,- og gjelder for hele sesongen uansett hvor mange runder som spilles. Avgiften skal være innbetalt før første runde spilles. Manglende innbetaling kan medføre startnekt og/eller diskvalifikasjon av runder.

Det er ikke anledning til å betale avgiften i pro-shopen. Betaling skal gjøres fra Deltager.no (se link øverst på siden for påmelding).

Spesielle runder
Spesielle runder er markert i Golfbox og kalenderen. Det er to runder som spilles fra tee 45.

Order of Merits
Order of Merits (OOM) er begrepet og funksjonen i GolfBox der vi holder oversikt over samlet resultat gjennom hele sesongen, og er utgangspunktet for total resultat pr. klasse. For begge klasser gjelder at en spillers åtte beste runder (pr. poeng) i løpet av sesongen er tellende for sammenlagt resultatet. Det er ikke krav om åtte runder, dette er bare maks antall runder som kan telle i sammendraget. OOM pr. klasse er m.a.o. poengbasert. Ved lik poengscore mellom to eller flere spillere, er det flest antall 1. plasser, evt. flest antall 2. plasser o.s.v som avgjør innbyrdes plassering.

OOM-Brutto: I begge klasser konkurreres det i tillegg om beste resultat i forhold til antall brutto slag pr. runde (ikke poeng). Denne gjelder bare for runder som spilles fra henholdsvis tee 56 og tee 54. Ved lik bruttoscore mellom to eller flere spillere, er det laveste bruttoscore, evt. nest laveste bruttoscore o.s.v som avgjør innbyrdes plassering.

Premiering
Etter siste runde (finalen) blir de beste i hver klasse i OOM premiert. Antallet premier pr. klasse er avhengig av antall spillere og hvor mye vi har igjen i ”potten” etter at festmiddagen er betalt (alt med utgangspunkt i deltakeravgiften på kr. 750,- pr. spiller).

Det er ingen premie til vinner pr. runde. Unntaket er major-rundene, hvor de 3 beste i hver klasse premieres spesielt.

Turneringsleder
Rundens turneringsleder er oppgitt i GolfBox pr. den enkelte runde under generell info om runden.

Oppsett av startlister
Rundens turneringsleder setter opp startlisten og prøver i størst mulig grad å ta hensyn til ønsker om tidlig/sen starttid m.m. Alle startlister skal settes opp med utgangspunkt i at det skal fylles opp fra siste starttid, typisk kl. 17:00 (tidligere på høsten pga. mørket). Når virkelig starttid blir for de som ønsker tidlig er derfor avhengig av antall spillere pr. runde, og videre hvor mange av disse som ønsker tidlig start.

God etikette på golfbanen
Vi er opptatt av hurtig spill og ønsker ReadyGolf velkomment der det er naturlig å bruke det. Merk likevel at dersom det ikke er noe tid å vinne så ønskes det at honnør respekteres. M.a.o., går det for sakte med spiller som har honnøren så er det helt greit å slå ut først.

Ikke vær den tregeste spilleren. Evaluer hastigheten på spillet ditt ærlig og ofte. Hvis du til stadighet er den tregeste i gruppen din, er du en treg spiller. Punktum. Vær oppmerksom på ditt tempo i forhold til medspillerne. Leting etter ball er ofte årsaken til sakte spill, derfor;

- Følg med på medspilleres slag (hvor lander ballen)
- Spill provisorisk ball hvis du er i tvil om du finner den første
- Ikke bruk unødig lang tid på å lete etter ball
- Vær forberedt og gjør deg raskt klar til å slå/putte når det er din tur.
- Unngå mange prøveslag.
- Når alle er ferdige med å hulle ut, gå bort fra green slik at gruppen bak ikke blir sinket av f.eks. spillere som begynner å prøve-putte eller notere score
- Hold temperamentet i sjakk. Kasting av køller, furting og banning gjør alle rundt deg ukomfortable.
- Stell godt med banen:
- Reparer divots/oppslått torv og nedslagsmerker (dine og andres)
- Rak bunkeren grundig

 

Tilleggsbemerkning
Har du meldt deg på en runde i Herreserien forventes det, i respekt for dine medspillere, at du fullfører runden selv om du f.eks. har en dårlig dag og spillet ikke fungerer som ønsket. Unntak fra dette vil selvfølgelig kunne være at spiller blir syk, skadet o.l. I dette ligger også at alle returnerer scorekort etter endt runde.

Det forventes at alle spillere forholder seg korrekt i forhold golfens regler og etikette. Det er en hver spillers ansvar å følge opp dette, både som spiller og markør. Opplever du som markør at din medspiller ikke overholder regler eller etikette, forventes det at du informerer om det. Det kan være så enkelt som at en spiller ikke kjenner til alle regler, men dessverre også at noen ikke har tilstrekkelig fokus på at de skal følges. Som markør kan du i tillegg rapportere hendelser til turneringsledelsen (komiteen) og unnlate å signere som markør på scorekort. Vi har i Herreserien heldigvis ikke hatt de store utfordringer i forhold til disse tingene, men ønsker likevel at alle skal være kjent med hva som gjelder.

Bærum GK,
Herrekomiteen 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her