Turneringer

Herrer

Alle herrer kan delta i Herreserien på onsdager. Det spilles hver onsdag fra sesongstart til sesongslutt med start fra rundt kl 13:30-17:00.

Velkommen til en ny og hyggelig golfsesong 2024.
Startavgiften for Herreserien 2023 var kr. 850,- og gjaldt for hele sesongen, samt avslutningsmiddagen. Pris for 2024 kommuniseres ut når det er klart. Turneringsbestemmelser gjelder for sesongen 2024. Påmelding til herreserien gjøres via Deltager.no, og påmelding til den enkelte runde gjøres via Golfbox.
 
Husk at manglende betaling kan medføre startnekt og/eller diskvalifikasjon av runder. Det er ikke anledning til å betale avgiften i pro-shopen. Betaling skal gjøres fra deltager.no (se link øverst på siden for påmelding).
 
Vi har 22 tilgjengelige starttider, dette tilsvarer 88 spillere per runde. De som spiller morgenrunde kommer i tillegg.

Ved avmelding skal det sendes skriftlig per epost til herrer@bmgk.no
 
Herrekomiteen BMGK
____________________________________________________________________________________________

TURNERINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFORMASJON FOR HERRESERIEN, 
BÆRUM GOLFKLUBB

Lokale regler

De til en hver tid gjeldende lokale regler for Bærum GK gjelder også for Herreserien. Disse er tilgjengelig på klubbens nettsider (under Banen - link).

Hvis spesielle forhold gjelder, f.eks. ballplassering, vil informasjon om dette være gitt på oppslagstavle ved start (tee 1). Det er spillers ansvar å holde seg orientert om dette.

Klasseinndeling
Hcp ved spillerens første runde i Herreserien bestemmer klasse. Endres ikke i løpet av sesongen. Følgende inndeling gjelder:

A-klassen: +8–9,9        (spiller fra Hvit)

B-klassen: 10,0–17,9   (spiller fra Gul)
C-klassen: 18,0-54       (spiller fra Gul)


Spilleform
Spilleformen for alle klasser er netto slaggolf med fullt hcp. Det er en spillform hvor spilleren i utgangspunktet må hulle ut, men hva han enn gjør, eksempelvis unnlater å hulle ut på et hull, blir scoren hullets par ganger 2, pluss 1 (7,9,11). Selv om spilleren ikke huller ut er han med andre ord ikke diskvalifisert, vel å merke hvis scorekort er riktig utfylt. Motivet for dette er at vi ønsker å ha en turneringsform som er relativt lik en runde med netto score, men hvor man samtidig tar hensyn til tidsaspektet. En spiller som er i alvorlige problemer på et hull kan bare plukke opp og ta maks score på hullet.

Hensikten med maks score er å unngå at spillere bruker veldig mye tid på et hull, og unngå at andre spillere blir unødig påvirket og sinket.

Husk at det er fortsatt spillerens ansvar at det blir ført riktig antall slag på scorekortet.

Resultater/poeng
Etter hver runde overføres scorene til Order of Merit der de 7 beste netto scorene til spilleren teller på OoM. Den spilleren med lavest antall netto slag på sine 7 beste runder etter siste tellende Herreserien vil stå igjen som vinner på OoM.

For å telle inn på OoM må en spiller altså ha 7 tellende runder. En spiller kan spille alle rundene i løpet av sesongen, det er da de 7 beste scorene som vil telle mot Order of Merit. De resterende vil ikke telle.

Påmelding
Spilleren må selv melde seg på den enkelt runde i GolfBox. Det er åpent for påmelding frem til mandag kl. 18:00, to dager før den enkelte onsdagsrunde. Ved påmelding kan spilleren angi om han ønsker tidlig eller sen starttid og annen info til turneringsleder som setter opp startliste.

Maks antall påmeldte pr. runde er 88 - førstemann til mølla gjelder.

Spill utenfor normal tid (formiddag)
De som ønsker å spille på formiddagen skal melde dette ved påmelding i GolfBox, senest mandag kl. 18:00. 

Veldig viktig at dette følges og endringer etter at startlisten er trukket godtas ikke. Om spillere gjør dette, vil runden ikke bli godkjent.

For å sikre lik hull-plassering er tidligste starttid for de som spiller på formiddagen kl. 08:00 (samme dag). I praksis blir dette mellom 08:00 og 08:20, da Senior Herrer starter 08:30. Spill en til to timer før offisiell runde skal unngås. Spillere skal da heller melde seg på ordinær runde med ønske om tidlig start. Turneringsleder kan imidlertid godta unntak fra dette hvis det er spesielle forhold som ligger til grunn.

Spilleren må selv reservere starttid i Golfbox. Som markør kan det kun benyttes medspiller som selv deltar i herreserien.

Spill på banen samme dag
Det er tillatt å spille på banen samme dag som tellende runde i Herreserien, eks. selskapsrunde eller spill på formiddagen med Senior Herrer.

Bytte starttid
Om noen bytter/endrer starttid fordi de f.eks. ikke har rukket frem i tide pga. kø er dette greit hvis ledig plass eller de avtaler bytte med annen spiller. Det er imidlertid ikke greit at spillere hopper inn i tidligere gruppe enn de opprinnelig er satt opp på helt uten videre. Kan i verste fall medføre at andre spillere blir alene. Videre er det ikke godkjent at spillere som er oppført på startliste finner ut at det er mer ”convenient” å starte litt før. Derfor:

Om en spiller som er oppført på en rundes startliste går ut før offisiell herrerunde, eller bytter starttid uten at det er godkjent av turneringsleder, vil runden ikke bli godkjent/tellende.

Golfbil
Golfbil eller annet motorisert utstyr som frakter spiller er ikke tillatt uten spesiell godkjenning fra komiteen.

ANNEN INFORMASJON

Spesielle runder

Spesielle runder er markert i Golfbox og kalenderen. Det er to runder som spilles fra rød tee.

Order of Merit

Order of Merit (OoM) er begrepet og funksjonen i GolfBox der vi holder oversikt over samlet resultat gjennom hele sesongen, og er utgangspunktet for total resultat per klasse. For alle klasser gjelder at en spillers 7 beste runder (netto slag) i løpet av sesongen er tellende for sammenlagtresultatet. 

OoM Brutto
I A og B-klassen konkurreres det i tillegg om beste resultat i forhold til antall brutto slag per runde. Denne gjelder bare for runder som spilles fra henholdsvis hvit og gul tee. Ved lik bruttoscore mellom to eller flere spillere, er det laveste bruttoscore, evt. nest laveste bruttoscore o.s.v som avgjør innbyrdes plassering.

Premiering
Etter siste runde (finalen) blir de beste i hver klasse i OOM premiert. Antallet premier pr. klasse er avhengig av antall spillere og hvor mye vi har igjen i ”potten” etter at festmiddagen er betalt (alt med utgangspunkt i deltakeravgiften på kr. 850,- pr. spiller).

Det er ingen premie til vinner pr. runde. Unntaket er major-rundene, hvor de 3 beste i hver klasse premieres spesielt.

Turneringsleder
Rundens turneringsleder er oppgitt i GolfBox for den enkelte runde under generell info om runden.

Oppsett av startlister
Rundens turneringsleder setter opp startlisten og prøver i størst mulig grad å ta hensyn til ønsker om tidlig/sen starttid. Alle startlister skal settes opp med utgangspunkt i at det skal fylles opp fra siste starttid, typisk kl. 17:00 (tidligere på høsten pga. mørket). Når virkelig starttid blir for de som ønsker tidlig er derfor avhengig av antall spillere per runde, og videre hvor mange av disse som ønsker tidlig start.

I sommerhalvåret da flertallet ønsker tidlig starttid, må siste starttid bli flyttet noe frem.

God etikette på golfbanen
Vi er opptatt av hurtig spill og ønsker ReadyGolf velkommen der det er naturlig å bruke det. Merk likevel at dersom det ikke er noe tid å vinne så ønskes det at honnør respekteres.

Ikke vær den tregeste spilleren. Evaluer hastigheten på spillet ditt ærlig og ofte. Hvis du til stadighet er den tregeste i gruppen din, er du en treg spiller. Punktum. Vær oppmerksom på ditt tempo i forhold til medspillerne. Leting etter ball er ofte årsaken til sakte spill, derfor;

- Følg med på medspilleres slag (hvor lander ballen)
- Spill provisorisk ball hvis du er i tvil om du finner den første
- Ikke bruk unødig lang tid på å lete etter ball
- Vær forberedt og gjør deg raskt klar til å slå/putte når det er din tur
- Unngå mange prøveslag
- Når alle er ferdige med å hulle ut, gå bort fra green slik at gruppen bak ikke blir sinket av f.eks. spillere som begynner å prøveputte eller notere score
- Hold temperamentet i sjakk. Kasting av køller, furting og banning gjør alle rundt deg ukomfortable
- Reparer divots/oppslått torv og nedslagsmerker (dine og andres)
- Rak bunkeren grundig

Tilleggsbemerkning
Har du meldt deg på en runde i Herreserien forventes det, i respekt for dine medspillere, at du fullfører runden selv om du f.eks. har en dårlig dag og spillet ikke fungerer som ønsket. Unntak fra dette vil selvfølgelig kunne være at spiller blir syk eller skadet. I dette ligger også at alle returnerer scorekort etter endt runde.

Avmeldinger skal sendes skriftlig per mail til herrer@bmgk.no

Det forventes at alle spillere forholder seg korrekt i forhold golfens regler og etikette. Det er en hver spillers ansvar å følge opp dette, både som spiller og markør. Opplever du som markør at din medspiller ikke overholder regler eller etikette, forventes det at du informerer om det. Det kan være så enkelt som at en spiller ikke kjenner til alle regler, men dessverre også at noen ikke har tilstrekkelig fokus på at de skal følges. Som markør kan du i tillegg rapportere hendelser til turneringsledelsen (komiteen) og unnlate å signere som markør på scorekort. Vi har i Herreserien heldigvis ikke hatt de store utfordringer i forhold til disse tingene, men ønsker likevel at alle skal være kjent med hva som gjelder.

Herrekomiteen BMGK 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her