Turneringer

Herrer

Velkommen til Herreserien på Bærum Golfklubb.

Alle herrer kan delta i Herreserien på onsdager. Det spilles hver onsdag fra sesongstart til sesongslutt med start fra rundt kl 13:30-17:00. Vi har 22 tilgjengelige starttider, dette tilsvarer 88 spillere per runde. De som spiller morgenrunde kommer i tillegg. Fra midten av august fremskyndes siste starttid hver uke for å sikre at alle kommer rundt. 


 
Husk at manglende betaling kan medføre startnekt og/eller diskvalifikasjon av runder. Det er ikke anledning til å betale avgiften i pro-shopen. 
____________________________________________________________________________________________

TURNERINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFORMASJON FOR HERRESERIEN, 
BÆRUM GOLFKLUBB

Påmelding

Spilleren må selv melde seg på den enkelt runde i GolfBox. Det er åpent for påmelding frem til mandag kl. 18:00, to dager før den enkelte onsdagsrunde. Ved påmelding kan spilleren angi om han ønsker tidlig eller sen starttid og annen info til turneringsleder som setter opp startliste.
Maks antall påmeldte pr. runde er 88 - førstemann til mølla gjelder.
Spillere som spiller morgenrunde teller ikke blant de 88.
Venteliste gjelder etter de første 88 påmeldte. 

Spill utenfor normal tid (formiddag)

De som ønsker å spille på formiddagen skal melde dette ved påmelding i GolfBox, senest mandag kl. 18:00. Veldig viktig at dette følges og endringer etter at startlisten er trukket godtas ikke. Om spillere gjør dette, vil runden ikke bli godkjent.

For å sikre lik hull-plassering er tidligste starttid for de som spiller på formiddagen kl. 07:50 (samme dag). I praksis blir dette mellom 07:50 og 08:20, da Senior Herrer starter 08:30. Spill en til to timer før offisiell runde skal unngås. Skal da heller melde seg på ordinær runde med ønske om tidlig start. Turneringsleder kan imidlertid godta unntak fra dette hvis det er spesielle forhold som ligger til grunn for ønsket.
Spilleren må selv reservere starttid i Golfbox. Som markør kan det kun benyttes medspiller som selv deltar i herreserien.

Spill på banen samme dag
Det er tillatt å spille på banen samme dag som tellende runde i Herreserien, eks. selskapsrunde eller spill på formiddagen med Senior Herrer.

Bytte starttid
Om noen bytter/endrer starttid fordi de f.eks. ikke har rukket frem i tide pga. kø er dette greit hvis ledig plass eller de avtaler bytte med annen spiller. Det er imidlertid ikke greit at spillere hopper inn i tidligere gruppe enn de opprinnelig er satt opp på helt uten videre. Kan i verste fall medføre at andre spillere blir alene. Videre er det ikke godkjent at spillere som er oppført på startliste finner ut at det er mer ”convenient” å starte litt før. Derfor:
Om en spiller som er oppført på en rundes startliste går ut før offisiell herrerunde, eller bytter starttid uten at det er godkjent av turneringsleder, vil runden ikke bli godkjent/tellende.


Avmelding
Ved avmelding etter påmeldingsfrist skal det sendes skriftlig per epost til herrer@bmgk.no

Golfbil
Golfbil eller annet motorisert utstyr som frakter spiller er ikke tillatt uten spesiell godkjenning fra komiteen. 

ANNEN INFORMASJON

Deltageravgift
Deltageravgiften er på kr. 850,- og gjelder for hele sesongen uansett hvor mange runder som spilles. Avgiften skal være innbetalt før første runde spilles. Manglende innbetaling kan medføre startnekt og/eller diskvalifikasjon av runder.
Det er ikke anledning til å betale avgiften i pro-shopen. Betaling skal gjøres via Startkontingent for Herreserien 2024 - Bærum Golfklubb

Spesielle runder

Spesielle runder er markert i Golfbox og kalenderen. Dette gjelder 2 runder som spilles fra Rød tee.
For alle klasser vil resultater fra spesielle runder ikke være tellende for OOM-Brutto (se under).

Order of Merits
Order of Merits (OOM) er begrepet og funksjonen i GolfBox der vi holder oversikt over samlet resultat gjennom hele sesongen, og er utgangspunktet for total resultat pr. klasse. For alle klasser gjelder at en spillers 7 beste runder (pr. poeng) i løpet av sesongen er tellende for sammenlagt resultatet. OOM pr. klasse er m.a.o. poengbasert. Ved lik poengscore mellom to eller flere spillere, er det flest antall 1. plasser, evt. flest antall 2. plasser o.s.v som avgjør innbyrdes plassering.

OOM-Brutto: I alle klasser konkurreres det i tillegg om beste totale bruttoscore av sine 7 beste runder.

OOM eclectic: Det premieres også topp 3 i hver klasse eclectic gjennom sesongen. Beste bruttoscore per hull gjennom alle normale runder (ikke runder fra rød tee)

Score: Vi spiller med maksscore per hull: dobbel par + 1. Eks: par 3: 7 slag, par 4: 9 slag og par 5: 11 slag. Det ditt ansvar at riktig score er tastet i GolfBox. 

Premiering
Etter siste runde (finalen) blir de beste i hver klasse i OOM premiert. Antallet premier pr. klasse er avhengig av antall spillere og hvor mye vi har igjen i ”potten” etter at festmiddagen er betalt (alt med utgangspunkt i deltakeravgiften på kr. 850,- pr. spiller).
Det er ingen premie til vinner pr. runde. Unntaket er major-rundene, hvor de 3 beste i hver klasse premieres spesielt.

Turneringsleder
Rundens turneringsleder er oppgitt i GolfBox pr. den enkelte runde under generell info om runden.

Oppsett av startlister

Rundens turneringsleder setter opp startlisten og prøver i størst mulig grad å ta hensyn til ønsker om tidlig/sen starttid m.m. Alle startlister skal settes opp med utgangspunkt i at det skal fylles opp fra siste starttid, typisk kl. 17:00 (tidligere på høsten pga. mørket). Når virkelig starttid blir for de som ønsker tidlig er derfor avhengig av antall spillere pr. runde, og videre hvor mange av disse som ønsker tidlig start. Du kan ikke forvente å få siste starttid hver gang, selv om du selv mener du trenger/fortjener det.

God etikette på golfbanen
 • Vi er opptatt av hurtig spill og ønsker ReadyGolf velkomment der det er naturlig å bruke det. Merk likevel at dersom det ikke er noe tid å vinne så ønskes det at honnør respekteres. M.a.o., går det for sakte med spiller som har honnøren så er det helt greit å slå ut først.
 • Ikke vær den tregeste spilleren. Evaluer hastigheten på spillet ditt ærlig og ofte. Hvis du til stadighet er den tregeste i gruppen din, er du en treg spiller. Punktum. Vær oppmerksom på ditt tempo i forhold til medspillerne.
 •  
 • Leting etter ball er ofte årsaken til sakte spill. Derfor:
 • * Følg med på medspilleres slag (hvor lander ballen)
 • * Spill provisorisk ball hvis du er i tvil om du finner den første
 • * Ikke bruk unødig lang tid på å lete etter ball
 • Vær forberedt og gjør deg raskt klar til å slå/putte når det er din tur.
 • Unngå mange prøveslag.
 • Når alle er ferdige med å hulle ut, gå bort fra green slik at gruppen bak ikke blir sinket av f.eks. spillere som begynner å prøve-putte eller notere score
 • Hold temperamentet i sjakk. Kasting av køller, furting og banning gjør alle rundt deg ukomfortable.
 • Stell godt med banen:
 • * Reparer divots/oppslått torv og nedslagsmerker (dine og andres)
 • * Rak bunkeren grundig
 •  
Tilleggsbemerkning
Har du meldt deg på en runde i Herreserien forventes det, i respekt for dine medspillere, at du fullfører runden selv om du f.eks. har en dårlig dag og spillet ikke fungerer som ønsket. Unntak fra dette vil selvfølgelig kunne være at spiller blir syk, skadet o.l. Når spillere går av taster man 9 på resterende hull. Turneringsleder korrigerer dette etter endt runde.
Det forventes at alle spillere forholder seg korrekt i forhold golfens regler og etikette. Det er en hver spillers ansvar å følge opp dette, både som spiller og markør. Opplever du som markør at din medspiller ikke overholder regler eller etikette, forventes det at du informerer om det. Det kan være så enkelt som at en spiller ikke kjenner til alle regler, men dessverre også at noen ikke har tilstrekkelig fokus på at de skal følges. Som markør kan du rapportere hendelser til turneringsledelsen (komiteen) Vi har i Herreserien heldigvis ikke hatt de store utfordringer i forhold til disse tingene, men ønsker likevel at alle skal være kjent med hva som gjelder.

 
Herrekomiteen BMGK 

Herrekomiteen

FunksjonNavnTelefon
LederAnders Lien951 95 947
KomitemedlemGeir Andersen915 79 211
KomitemedlemMarius Thorp959 60 556
KomitemedlemAnders Myhre Harto909 23 282
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her