Klubben

Styret & Komiteer

Her finner du en oversikt over Styret i Bærum Golfklubb og ledere i de ulike komiteer. Dersom du ønsker og har lyst til å bidra til en av klubbens komiteer er det bare å kontakte leder for hver komité.

Banekomite -
Leder Jostein Trulsrud, 920 38 533 - jostein@trulsrud.no
Disiplinærkomite -
Leder Inger Lise Thronsen, 909 39 505 - i-l.thronsen@getmail.no
Dugnadskomite -
Leder Per Christian Lie, 922 61 838 - perlie@broadpark.no
Hcp Komite -
Leder Stein Sunde, 917 32 935 - stesund@online.no
Hederskomite -
Leder Petter Th. Bagstevold, 907 91 547 - petter.bagstevold@hotmail.com
Kontrollkomite -
Leder Knut Egil Harto, 920 32 570 - keharto@gmail.com
Turneringskomite -
Leder Fredrik Horn Eriksen, 992 19 879 - fredrik@horneriksen.no
Juniorkomite - Leder Knut Foldvik, 982 81 500 - knut@mesterverk.no
Valgkomite -
Leder Christian Lorck, 415 15 501 - clorc@online.no

Styret i Bærum GK


Leder - Bente Grobstok
Mobil: 97794988
Mail: bente.grobstok@gmail.com

Nestleder - Kjell Dagestad

Mobil: 911 11 515
kjell.dagestad@gmail.com

Styremedlem - Terje Andersen 
Mobil: 970 79 440
simalinv@gmail.com


Styremedlem - Marianne Klemp
Mobil: 93419895
Mail: marianne.klemp@fhi.no

Styremedlem - Jostein Trulsrud
Mobil: 920 38 533
Mail: jostein@trulsrud.com

Varamedlem - Kristin Anchersen
Mobil: 958 51 310
Mail: kancher@online.no

Varamedlem - Jan Lie Amundsen
Mobil: 901 03 030
Mail: jlamunds@online.no