Klubben

Innmeldingsskjema

MEDLSMSKAP I BÆRUM GOLFKLUBB
 - en klubb for alle, der alle blir sett

Bærum Golfklubb er en veletablert klubb grunnlagt i 1972.Vi har en 18 hullsbane, en korthullsbane, driving range og meget gode treningsområder. Klubben er kjent for et hyggelig miljø med høy medlemstilfredshet. 

Vi har ca 2.300 medlemmer fordelt på de to kategoriene hovedmedlemskap og korthullsbanemedlemskap.

Venteliste
Det er venteliste på medlemskap på hovedbanen. Fyll ut innmeldingsskjema som vanlig dersom du ønsker å bli ført opp på ventelisten. Inntak vil gjøres etter sesongen og korthullsbanemedlemmer i klubben vil prioriteres først.

Årsinndelingen gjelder fra det året du fyller år, uavhengig om det er i januar eller desember.

Innmeldingsavgift hovedbane 2022
Voksen (20+ år) kr 2 500
Junior (0-19 år) kr 1 000
Familie kr 3 500

Innmeldingsavgift korthullsbane 2022
Innmeldingsavgift voksen (20+ år) kr 750
Innmeldingsavgift junior (0-19 år) kr 500
Innmeldingsavgift familie kr 1 500

Årskontingenter 2022

Hovedbane 33+ år kr 8 600
Hovedbane 29-32 år Kr 5 250
Hovedbane 25-28 år kr 4 200
Hovedbane 20-24 år kr 3 150
Hovedbane 13-19 år kr 2 100
Hovedbane 0-12 år kr 1 050
Familie kr. 18 600 (2 voksne og inntil 3 barn inntil 24 år)

Korthullsbane 20+ år kr 1 600
Korthullsbane 0-19 år kr 800
Familie kr 3 750 (2 voksne og inntil 3 barn inntil 19 år)

Rate betaling / avtalegiro pr. mnd:
Årskontingenten kan deles opp i månedsbetaling/ratebetaling. Ta kontakt med Norkred når faktura på årskontingent sendes ut etter årsmøtet. Det tilbys månedsbetaling/ratebetaling til alle hovedbanekategorier fra 20 år og oppover, i tillegg til familiemedlemskapet.

Ved valg av familiemedlemskap så føres andre familiemedlemmer inn i kommentarfelt med deres personalia. (Navn, fødselsdato med årstall, hcp, tlf, adresse og mail. Er det noen annen informasjon du vil legge til innmelding som kampanje, gavekort eller andre ting, så skriv dette i kommentarfeltet.

Under finner du innmeldingsskjema for Bærum Golfklubb. Du velger hvilken medlemskategori du ønsker i feltet merket type medlemskap. 

Årsinndelingen gjelder fra det året du fyller år, uavhengig om det er i januar eller desember.

Velkommen til Bærum Golfklubb!
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Bærum Golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • Viktig: Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.