Nyheter

Årsmøte 15. februar 2023

Av: Marius  |  Publisert: 10. februar 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Velkommen til årsmøte i Bærum Golfklubb onsdag 15.februar 19:00. Årsrapport er nå klar og kan leses her. Vi sees til årsmøte.

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2023


I forkant av årsmøtet avholdes informasjonsmøte fra kl. 17.30.
Registrering fra kl. 17.15.

Dokumenter til årsmøtet:
Årsrapport 2022
Komitérapporter 2022
Virksomhetsplan 2023

Papirutgave av dokumentene kan hentes på klubbhuset hverdager kl. 9-15. 

Vi sees på årsmøtet!

NB! Har du ikke meldt deg på, klikk her!

---------------------------------------------------------------------------------------------

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 I BÆRUM GOLFKLUBB


Kjære medlemmer,

Styret innkaller herved til årsmøte i Bærum Golfklubb.

Tidspunkt:         Onsdag 15. februar 2023 kl. 19.00
Informasjonsmøte kl. 17.30
Registrering fra kl. 17.15.

Sted:                   Bærum Golfklubb, Hellerudveien 51, 1350 Lommedalen

Klikk her for å melde deg på informasjonsmøte og årsmøte.

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberrettigede
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
4. Behandle styrets årsberetning, årsregnskap, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning for 2022
5. Fastsette medlemskontingenter for 2023
6. Vedta klubbens budsjett 2023
7. Engasjere revisor
8. Behandle inkomne forslag
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Valg
11. Avslutning


Kunngjøringen om årsmøtet er annonsert på klubbens webside og annonse i Budstikka i henhold til klubbens vedtekter. Eventuelle saker eller forslag som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest innen 2 uker før årsmøtet: bmgk@bmgk.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på www.bmgk.no og på klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet. 
Kun medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister, som har fylt 15 år, er fremmøte- og stemmeberettiget.

Stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt i henhold til klubbens vedtekter.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret i Bærum Golfklubb

 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her