Nyheter

Innkalling til årsmøte

Av: Marius  |  Publisert: 13. januar 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Velkommen til årsmøte i Bærum Golfklubb onsdag 15.februar fra 1730. Det vil først avholdes et informasjonsmøte fra 1730, etterfulgt av årsmøte.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 I BÆRUM GOLFKLUBB

Kjære medlemmer,

Styret innkaller herved til årsmøte i Bærum Golfklubb.

Tidspunkt:         Onsdag 15. februar 2023 kl. 19.00
Informasjonsmøte kl. 17.30
Registrering fra kl. 17.15.

Sted:                   Bærum Golfklubb, Hellerudveien 51, 1350 Lommedalen

Klikk her for å melde deg på informasjonsmøte og årsmøte.

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberrettigede
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
4. Behandle styrets årsberetning, årsregnskap, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning for 2022
5. Fastsette medlemskontingenter for 2023
6. Vedta klubbens budsjett 2023
7. Engasjere revisor
8. Behandle inkomne forslag
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Valg
11. Avslutning


Kunngjøringen om årsmøtet er annonsert på klubbens webside og annonse i Budstikka i henhold til klubbens vedtekter. Eventuelle saker eller forslag som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest innen 2 uker før årsmøtet: bmgk@bmgk.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på www.bmgk.no og på klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet. 
Kun medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister, som har fylt 15 år, er fremmøte- og stemmeberettiget.

Stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt i henhold til klubbens vedtekter.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret i Bærum Golfklubb