Nyheter

Ekstraordinært årsmøte 12. oktober

Av: Marius  |  Publisert: 5. oktober 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte onsdag 12.oktober 18:00. Her følger sakspapirer og forretningsplan!

DET INNKALLES TIL

                  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

       BÆRUM GOLFKLUBB

Dato:          ONSDAG 12. OKTOBER 2022 KL. 18.00
                    Registrering av deltagere fra kl. 17.30
Sted:           Klubbhuset på Bærum Golfklubb
                    Hellerudveien 51, 1350 Lommedalen

KLIKK HER FOR SAKSDOKUMENTER

KLIKK HER FOR FORRETNINGSPLAN


         Saksliste:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Godkjenne innkallingen og sakslisten
  5. Godkjenne forretningsorden
  6. Beslutningssak:
                 Tilrettelegge for simulator- og innendørstreningssenter på Bærum Golfklubb

Med referanse til ordinært årsmøtet 3. mars 2022, sak 8.1 - fremlegges nå saken som en beslutningssak.

Bærum Golfklubb har fått rammetillatelse fra Bærum Kommune på søknad om bruksendring fra loft til treningsrom, påbygg til eksisterende klubbhus og tilbygg til eksisterende bod som opparbeides til golfbilgarasje. Her ønsker vi å tilrettelegge for 5 simulatorer og innendørstrening som putting, nærspill og slagmatter.

Forslag til vedtak:
Medlemmene godkjenner gjennomføring av bruksendring fra loft til treningsrom, påbygg til eksisterende klubbhus og tilbygg til eksisterende bod som opparbeides til golfbilgarasje basert på forretningsplan og budsjetter.


Ekstraordinært årsmøtedokument vil bli lagt ut i klubbens lokaler og på klubbens nettsider en uke før ekstraordinært årsmøte. Kunngjøringen om ekstraordinært årsmøtet ble publisert på
www.bmgk.no, i nyhetsbrev og på Facebook 27. september 2022, iht klubbens lover § 18.


Bare medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister, og som har fylt 15 år, er fremmøte- og stemmeberettiget. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt iht klubbens lover § 17.

For elektronisk påmelding klikk her eller meld deg på pr. telefon til daglig leder: 419 18 803.

Lommedalen, 27. september 2022


Bente Grobstok                            Kjell Dagestad                                  Terje Andersen
     Styreleder                                     Nestleder                                       Styremedlem


Marie A. Erlandsen           Jan Lie Amundsen       Håkon Fuglesang              Arne Fjelberg
Styremedlem                      Styremedlem                Varamedlem                     Varamedlem


Bente Rosenberg
Daglig leder

_______________________________________________________________________________________________


Spørreundersøkelse om simulatorsenter på BMGK

I forbindelse med det ekstraordinære årsmøte og beslutningssaken om bygging av simulatorsenter på BMGK ønsker vi å kartlegge bruk av simulator og innendørs treningssenter. Vi ber derfor om medlemmenes tilbakemeldinger gjennom denne spørreundersøkelsen og setter stor pris på om du tar deg tid til å besvare undersøkelsen.

Klikk her for å besvare undersøkelsen.

Tusen takk!