Klubben

Innkalling til årsmøte Bærum GK

Av: Marius  |  Publisert: 17. januar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi ønsker velkommen til ordinært årsmøte i Bærum GK, torsdag 18. februar fra 18:00. Møtet holdes digitalt på Teams.

Kjære medlemmer i Bærum Golfklubb,

Styret innkaller herved til årsmøte i Bærum Golfklubb. Som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, har vi besluttet å gjennomføre årsmøtet digitalt etter NIFs lovverk ved bruk av Teams.

Tidspunkt: Årsmøtet avholdes torsdag 18. februar 2021 kl. 18.00.
Sted: Digitalt på Teams. Invitasjon og instruksjoner for deltagelse vil bli kunngjort samtidig med årsmøtepapirer.
Påmelding gjøres på link under slik at vi kan ha kontroll på hvor mange som deltar på møte.
Påmelding: Klikk her

Kunngjøringen om årsmøtet er annonsert på klubbens internettside 17. januar 2021, samt annonse i Budstikka i henhold til klubbens lover: §14 (2).
Eventuelle saker eller forslag som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest innen 2 uker før årsmøtet: bmgk@bmgk.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på www.bmgk.no og på klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bærum Golfklubb. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet mm, se klubbens §5 og §17.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen

Styret i Bærum Golfklubb  


Dagsorden:                                                    
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
  4. Behandle BmGKs årsberetning
  5. Behandle BmGKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
  6. Behandle forslag og saker
  7. Vedta budsjett og fastsette medlemskontingent
  8. Behandle BmGKs organisasjonsplan
  9. Valg
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her