Klubben

Innkalling til årsmøte Bærum GK

Av: Marius  |  Publisert: 24. januar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det innkalles herved til årsmøte i Bærum Golfklubb. Årsmøte avholdes i klubbhuset onsdag 26. februar med informasjonsmøte i forkant.

Kjære medlem,

Du innkalles herved til årsmøte i Bærum Golfklubb onsdag 26. februar 2020 kl. 18.30.

Klikk her for Årsrapport som også kan fåes i administrasjonen på klubbhuset.


Det avholdes informasjonsmøte i forkant av årsmøtet.

kl. 17.00 Registrering
kl. 17.15 Informasjonsmøte

AGENDA
              - Golfspilleren i Sentrum, første driftsår ny administrasjon
              - Baneplan
              - Økonomi
              - Prosjekt kjøkken og kafé

kl. 18.30 Årsmøte

STED: Klubbhuset på Bærum Golfklubb
Klikk her for Årsrapport som også kan fåes i administrasjonen på klubbhuset.

Eventuelle saker som ønskes behandlet skal være klubben i ende senest 3 uker før årsmøtet. Sakene sendes bente@bmgk.no eller Bærum Golfklubb, Hellerudveien 51, 1350 Lommedalen.
 
DAGSORDEN ÅRSMØTE

1.0 Godkjennelse av innkallingen og åpning av møtet
2.0 Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
3.0 Godkjennelse av sakslisten
4.0 Styrets årsberetning og regnskap m/revisor- og Kontrollkomitéens beretninger
4.1 Godkjennelse av årsberetning, regnskap med balanse og noter
5.0 Forslag til behandling:
       5.1 
Fastsettelse av årskontingent og innmeldingsavgiften
       5.2 Endring i klubbens lover, klikk her for oppdatert versjon av Klubbens lover
       5.3 Styret får fullmakt til å inngå fremtidige leasingavtaler eller eventuelt kjøp av maskiner / annet for til sammen inntil kr. 5 MNOK.
6.0 Budsjetter m/kontingenter, avgifter og revisors godtgjørelse
7.0 Valg
       7.1 Styret
       7.2 Kontrollkomité
       7.3 Valgkomité
8.0        Komité rapporter

9.0        Hederstegn og avslutning

VELKOMMEN!