Klubben

Klubbhuset stengt frem til og med 26. mars.

Av: Marius  |  Publisert: 15. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Grunnet situasjonen vi er i har vi besluttet å stenge klubbhuset frem til og med 26. mars

Klubben har i dag besluttet å stenge klubbhuset frem til og med 26. mars. Selv vår lille stab må også ta grep ved å følge de retningslinjer og anbefalinger myndigheten gir. Det vil fortsatt være mulig å komme i kontakt med oss gjennom email og telefon. Til informasjon er ingen av våre ansatte smittet av viruset, men noen av våre ansatte er i hjemmekarantene etter utenlandsopphold.

Baneavdelingen vil også ta grep internt for å sikre at ingen blir smittet og opprettholde gode hygieniske rutiner på de få som vil være tilstede på klubben.

Når det gjelder Proshop vil Knut og Fredrik være tilgjengelig på telefon og epost om det skulle være forespørsler og henvendelser.

Ellers minner vi om informasjon sendt ut i nyhetsbrev for mars.

Bærum Golfklubb forholder seg til de føringer helsemyndighetene iverksetter i denne vanskelige koronasituasjonen der Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ber om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.
Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

For våre medlemmer innebærer dette at all organisert klubb- og medlemstrening er avlyst inntil videre.

Vi har også besluttet at klubbhuset er stengt frem til og med 26. mars. Noen an våre ansatte er satt i hjemmekarantene etter utenlandsopphold, men ingen er smittet per dags dato.

Vi anbefaler også å følge med på våre nettsider for oppdateringer rundt situasjonen.


Mer informasjon og anbefalinger vedrørende koronaviruset finnes her:
Norges Idrettsforbund
Folkehelseinstituttet