Nyheter

Ekstraordinært årsmøte 15. mars

Av: Marius  |  Publisert: 16. mars 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Onsdag 15.mars ble ekstraordinært årsmøte avholdt på klubbhuset. Her kan du lese referat fra møtet.

Det var 30 stemmeberretigede medlemmer som møtte opp til ekstraordinært årsmøte onsdag 15. mars på klubbhuset.

Klikk her for å lese referat fra møte.
______________________________________________________________________________________

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL
  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
BÆRUM GOLFKLUBB
 
Dato:          ONSDAG 15. MARS 2023 KL. 18.00
                    Registrering av deltagere fra kl. 17.45
Sted:           Klubbhuset på Bærum Golfklubb
                    Hellerudveien 51, 1350 Lommedalen
 
Saksliste og årsmøtedokumenter:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Godkjenne innkallingen og sakslisten
5. Godkjenne forretningsorden
6. Beslutningssak:
Styret får fritak for kontingent
7. Beslutningssak:
Styrets leder og nestleder mottar styrehonorar

Med referanse til ordinært årsmøtet 15. februar 2023, sak 4) Kontrollkomiteens rapport; ble det fremmet forslag fra daglig leder der hun ber om fullmakt til å kunne beslutte bortfall av eller reduksjon i årsavgift for ansatte i klubben, ansatte i proshop, grunneiere og styrets medlemmer. Dette gjeldende for regnskapsåret 2022 og fremover.
 
Det ble videre fremmet 2 andre forslag i tilknytning til samme sak fra henholdsvis Henning Molander Ott og Ivar G. Karlsen.

Etter en lengre diskusjon ble alle 3 forslagene trukket.
 
Bakgrunn:
Man ønsker på generelt grunnlag at styret blir en del av de som har fri kontingent på lik linje med de som utfører lønnet arbeid for klubben. Dette slik at de ved sin opptreden både på og utenfor banen, kan være gode ambassadører for klubben og være lett tilgjengelig for medlemmer, ansatte og spillere. Denne reduksjonen av inntekter er allerede innarbeidet i vedtatt budsjett for 2023 og var heller ingen post i regnskap 2022.
Man ønsker samtidig å godgjøre styrets leder og nestleder for innsatsen som legges ned. Man foreslår derfor at et styrehonorar vedtas på årsmøte hvert år.

6.       Beslutningssak:
          Styret får fritak for kontingent
 
Forslag til vedtak:
Fra 2023 og fremover, fritas alle styrets medlemmer for kontingent så lenge de sitter i styret og utøver sin rolle.

7.       Beslutningssak:
          Styrets leder og nestleder mottar styrehonorar
 
Forslag til vedtak:
For 2023 mottar styreleder og nestleder et styrehonorar på hhv. Kr. 30 000 og kr. 20 000. 
Heretter fastsettes styrehonorar på årsmøtene.

Kunngjøringen om ekstraordinært årsmøtet er publisert på www.bmgk.no, i nyhetsbrev og på Facebook 1. mars 2023.
 
Elektronisk påmelding i egen link eller pr. mail til bmgk@bmgk.no.
 
Lommedalen, 1. mars 2023
 
Bente Grobstok            Kjell Dagestad        Jan Lie Amundsen
Styreleder                     Nestleder                Styremedlem

Marie A. Erlandsen       Arne Fjelberg          Håkon Fuglesang
Styremedlem                Styremedlem          Varamedlem

                   Emelie Westrup            Bente Rosenberg
                   Varamedlem                 Daglig leder

 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her