Klubben

Coronaviruset - informasjon til våre medlemmer pr. 27. mars

Av: Marius  |  Publisert: 20. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det er en spesiell tid vi er inne i, det gjelder også for Bærum GK. Her følger oppdatering og informasjon.

INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER - pr. 27. mars 2020
 

MYNDIGHETENE VIDEREFØRER TILTAKENE MOT KORONAVIRUS OG FORLENGER BL.A. FORBUDET MOT ORGANISERT IDRETTSAKTIVITET T.O.M. 13. APRIL 2020.
NGF sendte 13. mars ut en melding der vi anbefalte at golfen holdt seg lojale til myndighetenes vedtak om stengning av all organisert idrettsaktivitet t.o.m. 26. mars. Dette gjorde vi for å bidra til dugnaden for å hindre smitte av korona.

Parallelt har NGF kontinuerlig jobbet for både å forberede en baneåpning med restriksjoner, og for å få nasjonale myndigheters aksept for en slik åpning. NGF har påpekt at golfen er velegnet til å spille en positiv rolle for folks fysiske og psykiske helse i disse tider

Nåværende situasjon basert på Corona-viruset - pr. 20. mars 2020
Vi er alle i en helt spesiell unntakssituasjon. Instruksene fra myndigheter NIF og NGF vedrørende stans av all idrettslig virksomhet hadde først varighet til og med 26. mars 2020. Nå har myndighetene videreført forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m. 13. april 2020. Bærum Golfklubb følger de retningslinjer vi er pålagt for å hindre smitte og spredning av viruset, og vi vil holde våre medlemmer løpende orientert i forhold når vi kan åpne for normal bruk av anlegget vårt.

Bane og anlegg – sesongåpning
Per dato er det ingen som vet hvor langvarig denne meget spesielle situasjonen blir. Bærum Golfklubb tar vare på de verdiene som golfanlegget utgjør, og da må anlegget vedlikeholdes slik at vi kan benytte det når vi «har kommet over på den andre siden» av denne pandemien. Så får vi håpe at golfens egenart, med at den utøves ute i friluft og med god boltreplass, gjør at vi vil være blant de aller første som kan komme i gang med vår aktivitet.

NGF mener at golfen som aktivitet er unik og ikke bidrar vesentlig til smitterisiko ved spill ute. Det er satt opp en beredskapsgruppe fra NGF som har dialog med NIF (og helsemyndighetene om nødvendig) for å utarbeide retningslinjer/sikkerhetsbeskrivelser og risikoanalyse.

Økonomi og drift
Vi har hatt en mild og nesten snøfri vinter og det ser ikke ut som vi får noen økonomiske overraskelser angående bane og drift. Klubben har god kontroll på likviditet og økonomien generelt, men er avhengig av de budsjetterte inntektene. Vi tilpasser aktiviteten og følger de retningslinjer vi er pålagt.

Administrasjonen er fordelt på henholdsvis alene-kontor på klubbhuset, karantene og hjemmekontor. Samtidig må vi ha en viss drift basert på at anlegg og bane skal åpne når myndighetene tillater det. Banemannskapet er som vanlig operative og foretar alt av nødvendig vedlikehold og forberedelser til sesongåpning, slik at vi er i rute når vi får klarsignal.

Medlemskap i en golfklubb/et idrettslag er noe annet enn et kundeforhold. Det er dere, våre kjære medlemmer, som utgjør klubben og det finnes ingen eiere som kan bidra med fri og ekstraordinær kapital. Medlemmene avgjør på årsmøtet og i perioden mellom årsmøtene har de valgt et styre til å forvalte og drifte klubben etter beste evne.

Medlemmene i klubben vår må betale sin kontingent, klubben har sine forpliktelser å ivareta og vi jobber aktivt med å klargjøre bane og hele anlegget som vanlig for sesongåpning.

Dersom det er medlemmer som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronaviruset, vil vi selvsagt vise forståelse og finne ordninger.
 
Organiserte fellestreninger og turer
Alle organiserte medlems- og fellestreninger er avlyst inntil videre. Vi følger med på de daglige oppdateringene fra NGF og NIF, og vil holde våre medlemmer løpende orientert.

Våre trenere oppfordrer til egentrening! Det er først og fremst viktig å holde seg frisk, men også fysisk aktiv. Vår Coach, Charlie, har utarbeidet et treningsprogram du enkelt kan utføre hjemme:

Klikk her for program.


For dere som skulle på golfreise med Knut og Fredrik til Tenerife, så ble denne turen kansellert. GolfPlaisir har sendt ut informasjon om refusjon av innbetalt beløp. Knut og Fredrik planlegger ny golfreise til høsten og vil prøve å få til et tilsvarende opplegg til Buenavista Golf på Tenerife. Informasjon om dette kommer når det er klart.
 
Juniorene våre har planlagte vårturer i april – dette må vi komme tilbake til når vi vet om det lar seg gjennomføre eller ikke.

Vi planlegger som vanlig treningsgrupper, VTG kurs, GolfCamp, TrollGolf, medlemstreninger, turer m.m. slik at vi er godt forberedt når sesongen endelig er i gang.

ToppGolf, der våre treninger foregår, er stengt inntil videre. Vi avventer retningslinjer fra NIF og NGF, og vil komme tilbake med mer informasjon vedrørende trening, både for de som er med inne i vinter, og for sommersesongen.
Proshop

Årets nyheter er på vei, og det meste vil bli levert medio april. Om dere har spørsmål vedrørende utstyr eller annet, er det bare å kontakte Knut og Fredrik på telefon eller mail.

Oppussing kjøkken, kafé og selskapslokaler

Alt går etter planen! Nå har vi fjernet alle fliser og nytt Berry Alloc gulvbelegg som klubben har fått fra vår samarbeidspartner Flisekompaniet, ligger og venter på å bli lagt. Tak og vegger er malt. Shuffleboard er på plass og vi avventer innredning kafé og kjøkken. Vi gleder oss til sesongåpning og nyoppusset klubbhus.

Kafé, catering og selskaper

Bærum Catering AS v/Heidi Nilsen og Ellef Funnemark har alt på plass i forhold til serverings- og skjenkebevilling, og klargjør for sesongåpning i «ny drakt». Forespørsler vedr. selskaper og catering kan sendes: post@baerumcatering.no
 
God helg!
Hold dere friske og raske. Vi håper denne unntakstilstanden snart er over og at vi kan åpne anlegg og bane som planlagt.
 
Med vennlig hilsen

Styret og administrasjonen i Bærum Golfklubb
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her