Nyheter

Årsmøte 14. februar - Årsrapport 2023

Av: Marius  |  Publisert: 8. februar 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Onsdag 14. februar avholdes årsmøte på klubben og her finner du Årsberetning/Sakspapirer 2023. Du melder deg også på her.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE - ONSDAG 14. FEBRUAR
 
Årsmøtet avholdes onsdag 14. februar 2024 kl. 18.30 på klubbhuset på Bærum Golfklubb.

Informasjonsmøte avholdes kl. 17.30 i forkant av Årsmøtet. Registrering fra kl. 17.15.

Klikk her for å lese Årsrapport 2023!
             
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
4. Behandle styrets årsberetning, årsregnskap, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning for 2023
5. Fastsette medlemskontingenter for 2024
6. Vedta klubbens budsjett 2024
7. Engasjere revisor
8. Behandle innkomne forslag
8.1 Forslag om beskrivelse av investeringsbehov i bane
9. Behandle klubbens organisasjonskart
10. Valg
11. Avslutning

Kunngjøringen om årsmøtet er annonsert på klubbens webside og i nyhetsbrev i henhold til klubbens vedtekter. Eventuelle saker eller forslag som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest innen 2 uker før årsmøtet: bmgk@bmgk.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på www.bmgk.no og på klubbhuset etter forespørsel senest 1 uke før årsmøtet. Kun medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister, som har fylt 15 år, er fremmøte- og stemmeberettiget.

Stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt i henhold til klubbens vedtekter.

For påmelding fyll ut feltene under og trykk på send opplysninger knappen. Din påmelding blir da automatisk registrert.
Fristen for innsending har desverre gått ut.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her