Klubben

Arbeid på banen

Av: Marius  |  Publisert: 24. oktober 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det er flere igangsatte prosjekter ute på banen om dagen, med rehabilitering av bunkere og utbedring av utslagssteder.

Dessverre er golfsesongen over, men det arbeides iherdig ute på banen med ulike rehabiliteringer og forbedringer. I første omgang er det bunkere og utslagssteder som står for tur. Av medlemsundersøkelsen som ble sendt ut i løpet av sesongen viser det seg at det er nettopp disse to områdene som må forbedres.

Når det gjelder bunkere er dette et omfattende arbeid for å finne riktig måte og utbedre de på, men banekomiteen vil gå nøye igjennom de ulike alternativer for å gjøre våre bunkere best mulig. I tillegg vil flere av bunkerne som er i dårlig kvalitet og lite i spill tettes igjen, og etter på erstattes med ferdiggress.

Vi bygger flere nye utslagssteder
Flere av våre utslagssteder har ikke hatt den kvaliteten vi ønsker. De er gjennomgående for små, og har over tid blitt ujevne. Det gjør vi nå noe med. Mandag 19. oktober starter jobben med å renovere og bygge ut seks av tee-stedene på banen.
 
På hull to skal vi utvide bredden på hele utslagsstedet med syv meter. Dette vil gi et utslagssted som er nesten dobbelt så stort som i dag. Etter renoveringen vil utslagsstedet være på hele 500 kvadratmeter.
 
På hull seks vil vi utvide 56/54 både i bredden, forover og bakover. Her vil vi etter at prosjektet er ferdigstilt ha doblet arealet på utslagsstedet.
 
På hull 8 vil vi heve tee 45/48 med nesten to meter. Dette vil gi mye bedre sikt fra utslagsstedet. Vi vil samtidig øke arealet, og innlemme utslagsstedet i det automatiske vanningsanlegget vi har på banen.
 
På hull ti vil utslagsstedet forlenges med åtte meter. Dette vil gi et utslagssted som er 25 prosent større enn i dag. Her har vi tidligere i år lagt granittstein mellom veien og tee-stedet.
 
På hull 16 har vi slitt mye med at dagens tee 54 har vært altfor liten til å opprettholde en god kvalitet. Vi vil mer enn doble arealet på dette utslagsstedet, som gir større variasjon i bruk og dermed får vi spredd slitasjen utover.
 
På hull 17 vil tee 54 bli flyttet frem, og bli en del av et helt nytt utslagssted sammen med 45 og 48. Den nye boksen vil utvides både i bredden og bakover, og vil bli nesten fire ganger så stort som dagens tee 45/48.
 
Grunnarbeidene for dette prosjektet vil gjøres nå. Da vil dette får satt seg skikkelig og få en vinter med tele før vi gjør finjobben med å legge på ny vekstmasse og ferdiggress på alle de renoverte tee-stedene til våren.
 
Det vil totalt bli bygget nesten 900 nye kvadratmeter med nye tee-steder, og tilsammen 1.800 kvadratmeter vil få nytt gress lagt til våren. I tillegg vil det bli lagt mer enn 500 kvadratmeter med ferdiggress rundt de oppgraderte utslagsstedene. Vanningsanlegget vil også utbedres der det er behov for dette.


 
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her