Turneringer

Spilleformer

Det er mange ulike spillerformer i golf, under finner du en beskrivelse av de ulike formene.

Spillemåter
Spillemåtene er singelspill, parspill og lagspill.
I singelspill utgjør en spiller en side.
I parspill danner to spillere side og spiller en felles ball eller hver sin ball.
I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat.

Spilletyper
Det er to hovedtyper av golfspill; matchspill og slagspill.
Matchspill er spill om hull.
Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene.
Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at og kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt (Regel 33-1).

Spilleformer

Slagkonkurranse
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må hulles ut. Kan regnes uten hcp (brutto) eller med hcp (netto).

Stableford
Former for slagkonkurranse hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull. 

Fourball – Bestball
To spillere danner lag og spiller hver sin ball. Lagets beste resultat på hvert hull teller. 

Foursome
To spillere i laget, og laget spiller en ball. Hver side spiller annen hver gang fra utslagstedet, og annen hver gang på ballen.
Provisorisk eller annen ball i spill fra tee skal spilles fra den tee hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt.

Greensome
En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. I greensome spilles ikke provisorisk ball fra tee.

Scramble
Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter plasserer spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag (I turneringer av forbundsregi må hver spiller droppe ballen). På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie så godt det går. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Turneringene bør spilles uten hcp. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt hcp blir så lik som mulig.

Slaggolf
Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag per hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slagene, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her