Kurs & Trening

Golf - Grønn Glede

Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med Lyberg & Partnere, Mental Helse, Diabetesforbundet og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.

For mer informasjon kontakt ansvarlig Jan Skydsrud - jan@bmgk.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon fra NGF angående Golf - Grønn Glede
Gjennom Golf - Grønn Glede settes det fokus på golf og helse. De aller fleste kan spille golf. Golf er en idrett man kan starte med både sent og tidlig i livet, og nybegynnere og etablerte spillere kan spille sammen på like vilkår. Det som er felles er opplevelsen av gleden ved spillet, i kombinasjon med naturopplevelser og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

Over 40 golfklubber i Norge er en del av Golf - Grønn Glede. Klubbene velger selv sine målgrupper, og inkluderer blant annet bevegelseshemmede, utviklingshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte- og lungesyke, personer med psykiske helseproblemer, personer med rusproblemer, personer med diabetes, uføretrygdede, langtidssykemeldte og utsatt ungdom.

Klubbene tilrettelegger golfaktivitet gjennom grunnleggende opplæring og ukentlig aktivitet. Deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten og får oppleve golfsporten gjennom en hel sesong med kontinuerlig oppfølging.

Klikk her for å komme til NGF sine sider om Golf - Grønn Glede.