Kurs & Trening

EtSlagAvGangen og GGG

Velkommen til Et Slag Av Gangen golftrening på Bærum GK torsdager kl. 11-13. Vi starter opp 1. juni.

Foreningen Ett slag av gangen
er ideell og livssynsnøytral forening. Foreningen har som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som i tillegg til sin vanlige aktivitet, driver eller ønsker å drive aktivitetstilbud for sin målgruppe. Mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter. Dette ønsker vi å oppnå med våre prosjekter, «Ett slag av gangen» og «Veien tilbake», sammen med våre samarbeidspartnere, relevante kommunale enheter og golfklubbene.

Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker. Målsetning med tilbudet er å skape et aktivitetstilbud for målgruppen som gir fysisk aktivitet samt skape arena for sosial utvikling, mangfold og integrering hvor matservering og arbeidstrening også vil være viktige elementer i tilbudet, gjennom samarbeidspartnere. Styret vil vurdere om annen samfunnsnyttig aktivitet også skal innlemmes i foreningens formål. Foreningen Ett slag av gangen har inngått et samarbeid med Norges Golfforbund som vil være med å sikre aktivitet i våre samarbeidende klubber.
Les mer om ESAG 

Golf Grønn Glede
er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.
Les mer om GGG

For mer informasjon kontakt ansvarlig Jan Skydsrud - jan@bmgk.no eller Bente Rosenberg - bente@bmgk.no

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her