Klubben

Medlemskategorier

Medlemskategorier Bærum Golfklubb 2021

Venteliste
Fra mai 2021 er klubben fulltegnet på hovedbanemedlemskap. Rammen som er satt på antall obligasjoner til hovedbanen er nådd, og nye innmeldte vil føres opp på venteliste for medlemskap. Ventelisten organiseres etter førstemann til mølla prinisippet.

Medlemmer vil tas opp i klubben ved første mulige anledning basert på utmeldinger etter hver sesong. Ved spesielle unntak kan også medlemmer meldes ut i sesong, da vil nestemann på ventelisten få tilbud om medlemskap.

Ved oppføring på ventelisteskal du fylle ut innmeldingsskjema

Klikk her for å komme til skjema.

Det er fortsatt per mai 2021 ledige korthullsbanemedlemskap.

Klikk på hver enkelt kategori for ytterligere informasjon om hver kategori. 

Årsinndelingen gjelder fra det året du fyller år, uavhengig om det er i januar eller desember.

Delbetaling av medlemskap
Årskontingenten kan deles opp i rater eller månedsbetaling med siste avdrag i desember. Vær oppmerksom på at du som medlem av klubben vår plikter å betale HELE årskontigenten uavhengig av om den faktureres årlig eller månedlig. Med bakgrunn i utvidet kredittid og mer administrasjon for klubben vil det for hver månedsfaktura påløpe et fakturagebyr på kr 25,00.
Ta kontakt med Norkred når faktura på årskontingent sendes ut etter årsmøtet. 

De som allerede har aktivert avtalegiro (fullmakt) trenger ikke gjøre dette igjen for hvert år. 
kr 0/år

Fra og med mai 2021 har Bærum GK venteliste for medlemskap på hovedbanen. Velg denne kategorien om du ønsker å føres opp på ventelisten.

kr 8 200/år

- Gjelder fra det året du fyller 33 år
- Booking på hovedbane 7 dager i forveien
- Ta med gjester til rabattert greenfee per person. Hvert medlem kan ha med seg 3 gjester i sin ball.
- Fri bruk av nærspillområdene og rabattert pris på årskort driving range
- Medlemspris på leie av golfbil
- Fritt spill på korthullsbanen
- Delta i egne treningsgrupper tilpasset din alder og dine golfferdigheter
- Mulighet til å dele opp din kontingent i månedsbetaling/ratebetaling

kr 5 000/år

- Gjelder fra det året du fyller 29 år til og med det året du fyller 32 år
- Booking på hovedbane 7 dager i forveien
- Ta med gjester til rabattert greenfee per person. Hvert medlem kan ha med seg 3 gjester i sin ball.
- Fri bruk av nærspillområdene og rabattert pris på årskort driving range
- Medlemspris på leie av golfbil
- Fritt spill på korthullsbanen
- Delta i egne treningsgrupper tilpasset din alder og dine golfferdigheter
- Mulighet til å dele opp din kontingent i månedsbetaling/ratebetaling

kr 4 000/år

- Gjelder fra det året du fyller 25 år til og med det året du fyller 28 år
- Booking på hovedbane 7 dager i forveien
- Ta med gjester til rabattert greenfee per person. Hvert medlem kan ha med seg 3 gjester i sin ball.
- Fri bruk av nærspillområdene og rabattert pris på årskort driving range
- Medlemspris på leie av golfbil
- Fritt spill på korthullsbanen
- Delta i egne treningsgrupper tilpasset din alder og dine golfferdigheter
- Mulighet til å dele opp din kontingent i månedsbetaling/ratebetaling

kr 3 000/år

- Gjelder fra det året du fyller 20 år til og med det året du fyller 24 år
- Booking på hovedbane 7 dager i forveien
- Ta med gjester til rabattert greenfee per person. Hvert medlem kan ha med seg 3 gjester i sin ball.
- Fri bruk av nærspillområdene og rabattert pris på årskort driving range
- Medlemspris på leie av golfbil
- Fritt spill på korthullsbanen
- Delta i egne treningsgrupper tilpasset din alder og dine golfferdigheter
- Mulighet til å dele opp din kontingent i månedsbetaling/ratebetaling

kr 2 000/år

- Gjelder fra det året du fyller 13 år til og med det året du fyller 19 år
- Booking på hovedbane 7 dager i forveien
- Ta med gjester til rabattert greenfee per person. Hvert medlem kan ha med seg 3 gjester i sin ball.
- Fri bruk av nærspillområdene og rabattert pris på årskort driving range
- Medlemspris på leie av golfbil
- Fritt spill på korthullsbanen
- Delta i egne treningsgrupper tilpasset din alder og dine golfferdigheter

kr 1 000/år

- Gjelder fra man blir født til og med det året man fyller 12 år.
- Booking på hovedbane 7 dager i forveien
- Ta med gjester til rabattert greenfee per person. Hvert medlem kan ha med seg 3 gjester i sin ball.
- Fri bruk av nærspillområdene og rabattert pris på årskort driving range
- Medlemspris på leie av golfbil
- Fritt spill på korthullsbanen
- Delta i egne treningsgrupper tilpasset din alder og dine golfferdigheter

kr 17 700/år

- Booking på hovedbane 7 dager i forveien
- Fritt spill på hoved- og korthullsbane for 2 voksne og inntil 3 barn opp til og med det året man fyller 24 år.
- Ta med gjester til rabattert greenfee per person. Hvert medlem kan ha med seg 3 gjester i sin ball.
- Fri bruk av nærspillområdene og rabattert pris på årskort driving range
- Medlemspris på leie av golfbil
- Fritt spill på korthullsbanen
- Delta i egne treningsgrupper tilpasset din alder og dine golfferdigheter
- Mulighet til å dele opp din kontingent i månedsbetaling/ratebetaling

- Gjelder fra det året du fyller 20 år
- Booking 5 dager før på hovedbane
- Fritt spill på korthullsbanen
- Fri bruk av nærspillområdene og rabattert pris på årskort driving range
- En gratis runde på hovedbanen pr. sesong
- Gjestegreenfee på hovedbanen på hverdager (kr. 400)
- Mulighet til å delta i alle klubbens turneringer og serier mot satt greenfee
- Delta i egne treningsgrupper tilpasset din alder og dine golfferdigheter

- Gjelder til og med det året du fyller 19 år
- Booking 5 dager før på hovedbane
- Fritt spill på korthullsbanen
- Fri bruk av nærspillområdene og rabattert pris på årskort driving range
- En gratis runde på hovedbanen pr. sesong
- Gjestegreenfee på hovedbanen på hverdager (kr. 250)
- Mulighet til å delta i alle klubbens turneringer og serier mot satt greenfee
- Delta i egne treningsgrupper tilpasset din alder og dine golfferdigheter

- 2 voksne og inntil 3 barn opp til og med det året man fyller 19 år.
- Booking 5 dager før på hovedbane
- Fritt spill på korthullsbanen
- Fri bruk av nærspillområdene og rabattert pris på årskort driving range
- En gratis runde på hovedbanen pr. sesong
- Gjestegreenfee på hovedbanen på hverdager (kr. 400)
- Mulighet til å delta i alle klubbens turneringer og serier mot satt greenfee
- Delta i egne treningsgrupper tilpasset din alder og dine golfferdigheter

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her