Banen

Lokale regler

VERSJON: år 2019

LOKALE REGLER 2021 – BÆRUM GOLFKLUBB

Banens grenser
Hvite staker og  gjerder definerer banens grenser.

Straffeområder (Regel 17)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Ball forandret retning av luftledning
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning eller tilhørende stolper inkludert festeanordninger under spill av hull 1 eller 9, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Grunn under reparasjon (GUR)
-Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
-Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
-Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
-Steinfylte dreneringsgrøfter.
-Maurtuer på generelt område er grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.

Uflyttbare hindringer
-Alle avstandsmerker/staker.
-Nett på utslag hull 5 og nett til høyre for green hull 17.
-«Neste hull» skilt.
-Info. Skilt for tee 30 (Tee Forward).

Spilleforbudområder
Området definert av blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Droppsone
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet til venstre på hull 10, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:

Matchspill – tap av hull, Slagspill - 2 slag

Alle avstandsangivelser er til senter av green

Banemerking
Utenfor banen (OB)                                Hvite merker/staker og gjerder
Grunn under reparasjon (GUR)            Blå staker/hvite linjer
Straffeområder                                       Gule merker/staker – rød merker/stake

Avstandsangivelse på fairway, til senter av green                   
Hvite=200m, gule=150, røde=100m

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her