Banen

Lokale regler

LOKALE REGLER 2022 – BÆRUM GOLFKLUBB
 
Banens grenser
Hvite staker og  gjerder definerer banens grener.
 
Straffeområder (regel 17)
Røde straffområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker, staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Ball forandret retning av luftledning
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning eller tilhørende stolper inkludert festeanordninger under spill av hull 1 eller 9, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Grunn under reparasjon (GUR)
-Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
-Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
-Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer. 
-Steinfylte dreneringsgrøfter.

-Maurtuer på generelt område er  grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.
 
Uflyttbare hindringer
-Alle avstandsmerker/staker.
-Nett på utslag hull 5, sikkerhetsnett på hull 12 mot rangen og nett til høyre for green hull 17. Fritak etter regel 16.1
-«Neste hull» skilt.
-Info.skilt for tee 30 (Tee Forward).
 
Spilleforbudområder
Området definert av  blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.
 
Brudd på lokal regel - Generell straff:  Slagspill 2 slag, matchspill tap av hull.


Banemerking

Utenfor banen (OB)                     Hvite staker/merker og gjerder
Grunn under reparasjon (GUR) Blå staker/linjer
Straffeområder                            Røde staker/lokk/linjer
100-meters staker                        Røde/hvite
150-meters staker                        Sorte/gule
Avstandsangivesle på fairway    Hvite -200m, Gule-150m, Røde-100m, markering på sprinkellokk viser til forkant og senter green